Žinome, kad audio reklama šiandiena mums svarbi, kada norime išpildyti pagrindinį poreikį tarp paslaugos ir prudukto. Dauguma mūsų ieškome teisingų sprendimų, kurie labiau užtikrintų ateitį ir apsaugotu mus nuo rinkos pokyčių. Tiesa, kad kiekvienam mūsų svarbiausia paduoti sukurtą paslaugą ar produktą, todėl kiekvienas dedame viltį ir pastangas ieškodamas būdų ir priemonių, kaip teisingiau ir natūraliau parduoti, tai kas mus reikalinga. Daugelis produktų ar paslaugų turi neatitinkama kainą dėl savo sukurtos vertės, todėl klientai dažnai ir nenori rinktis to, kas nėra praktiškai ir teisingai pamatuota, kada susiduriame su vertės nepagrįstumais. Visi paslaugos kūrėjai tiek ir produkto dažnai ieško palankaus sprendimo, kaip galima sėkmingiau įtakoti reklamos dėsnius. Reikia pastebėti, kad vieni stengiasi parduoti, o kiti atmušti klientus rodydami jų trūkumus, tačiau daug kas susideda iš kitų vertybių, tai menkumo ir nenoro susitaikyti, kad kažkas tampa sėkmingesnis. Todėl nuo tokių vadinamų žiurkių reikia ne tik ieškoti apsaugos, bet ir atstumo, nes jos dažnai slapta stebi, nagrinėja, apeliuoja ir įduoda informacija tiems, kurie nori sužlugdyti, bet ne padėti. Šiais laikais maža dalis žmonių yra draugiški, nes kiekvienas kovoja dėl savo išlikimo ir nesvarbu, koks tavo verslo prototipas, nes jeigu konkurencijoje užima pirmąją vietą, tai reikia susitaikyti su tuo, kad anksčiau ar vėliau jos nuodugniai stengsis tave nublizginti. Šiais laikais dažnai sutinkame informacijos nutekėjimo, o ypatingai, kada patįs norime užsirekomenduoti saugią vietą rinkoje. Todėl vieni kabinasi prie kitų apeliuodami nebūtais ar būtais dalykais, kad gautu teises ieškoti sliekų, kur visai nereikia. Jeigu mano įmonės metinis biudžetas pralenkia garsiausias įmones, kuriu prekinis ženklas pagreitį klientų akiratyje įgavo tik per kelias dešimt metų sukūriant brendą ir patikimumą, o mano per kelis metus, tai kam nebus tokio noro pasigilinti į vidaus struktūrą, kuriuoje protas dirba kitais metodais ir principais. Daugelis norime žinoti, kokia kitų sėkmė, kodėl jie pirmauja arba net būdami paskutiniais, pagal populiarūmą užima geriausią vietą pardavimuose. Čia daugelis ieškome neaiškios intrigos, kuri vieniems padeda suprasti, kad reikia sunkiai dirbti ir laikyti iškelto plano tikslų ir uždavinių, o kiti pastebi draugų rato teikiamas nuolaidas. Reikia suprasti, kad kiekvienas gali būti labai turtingas, bet jeigu jis nemoka išplaukias į atvirą jūrą išsaugoti vertybes, kurios svarbios ne tik išlikimui, bet ir laivo, jachtos nuplūkdimui, tuomet jis nesugeba būti vadovas savo protui. Mūsų paslauga ar produktai turi tam tikra protą, kur egzistuoja marketingo rinkodarą, pardavimų ir produktų vertės balansas. Visi žinome, kad parduodant reikia išskirtinio dėmesio, nes priešingu atveju sudėtinga kažka pakeisti. Norint laimėti didesnį patrauklumą klientų reikia suprasti, kaip vertingiau modeliuoti ir generuoti pačią reklamą. Dažnai reklamos būna sunkios ir protu nesuprantamos nes jose atsiranda daug spalvų, kurios išblaško dėmesį kliento kuris galėtu pirkti.Todėl, kai pastebime reklama, kurioje egzistuoja tinkamą pasiūlą klientams reikia atminti, kad dažniausiai viskas prasideda nuo tam tikrų veiksnių, kurie atitolina arba tiesiog priartina kientus. Daugybė reklamų dažnai užduoda sudėtingus klausymus klientams, kurie būna banalus ir visiškai nereikšmingi. Todėl norint įsigyti produktą reikia suprasti, kokia vertę pats produktas sudaro. Faktas, kad daugumoje reklamų egzistuoja sunkus klausymai, kurie labiau apsunkina pačius klientus. Reikia pastebėti, kad vienos reklamos padeda augti paslaugai ar produktui, o kitus automatiškai atitolina klientus nuo pasirinkimo ir psrendimo, todėl pati reklama privalo būti tikslinga visapūsiškai, jog klientas galėtu rinktis sprendimą, kris padeda išspręsti problema. Daugybės reklamų šiandiena nesuskaičiuosime, kuriuose egzistuoja pasirinkimai tarp modelių, kurie tolina arba artina. Kiekviena reklama automatiškai nori pelnyti didesnį konkurentų dėmesį. Reikia atminti,kad šiandiena be audio reklama nėra ir tokios, kuri būtų generuoja visur, kur galime sutikti reklama. Reklamos dažniausiai pastebime parduotuvės, radijuje, televizijoje ir visur kur labiausiai mums reikia sprendimo. Reklamos moka prieiti prie kliento ir kartais moka ilgai uždaryti savo poreikių dėžutėje, todėl privalome atlikti teisingus metodus, kurie padėtų išspręsti mums svarbius poreikio klausymus.