Šiandiena visi norime tobulėti ir augti, tačiau dažnai nežinome, kokie sprendimai mums daugiau padėtu sulaukti sėkmės sumažinus rizikas. Kiek investuojame savo laiko ir energijos, kad galėtume ne tik tobulėti ir keisti savo darbą ar gyvenimo sąlygas, bet ir kantrybės, kur nereikia skirti energijos ir kitų dalykų, kurie išnaudoja mūsų brangiausią laiką. Visi žinome, kad laikas mums svarbiausias dalykas, tai gyvenimo didžiausias veidrodis, kuriame patįs nesuvokiame, kaip įsisukame į įpročius ar kitus modelius, kurie nuolatos reikalauja mūsų dėmesio ir energijos. Norint neprarasti jėgų ir galimybių privalome žinoti, būtent ką reikia rinktis, nes tik patįs teisingiausi sprendimai mums padeda atrakinti pačias sudėtingiausias durys. Jeigu spyna užšalusi ieškome būdų, kaip atitirpdyti arba tiesiog pereiti iš vienos patalpos į kitą, jeigu dega gaisras ar mes lauksime kol atvyks pagalba, turbūt stengsimės ieškoti galimybės kaip apsisaugoti. Faktas, kad šiandiena sunku surasti saugias galimybes, kada norime kažka pasiekti, bet privalome rinktis, jeigu ne tik verčia ar skatina aplinkybės, bet ir mūsų suvokimas, bei supratimas, kiek turime įdėti pastangų, kad galėtume daugiau laimėti. Sakoma, kad nebūna pergalių be traumų, tačiau tos traumos tai tik mažiausios mūsų pamokos, kaip tapti pranašingiems. Nors japonų išmintyje kalba, kad norint laimėti didelį karą reikia mokėti pralaimėti mažą karą. Todėl reikia mokėti ne tik nusileisti kažkam, bet ir žinoti rizikos faktorius, kurie mums padeda įtakoti sprendimus. Jeigu pradedame draugauti su antra puse ir galvojame apie rimtą gyvenimą, tuomet turime suprasti duotas aplinkybes ar mums atsiras didesnė motyvacija tobulėti, kada turėsime rūpintis ne tik vaikų, bet šeimos gerovę. Ankstesniais laikais buvo informacijos stoka, nes tarybų sąjunga daug darbo liaudies nesistengė mokyti, gal labiau paklūsti botagui, o dabar didžiausios klaidos, kada nesimokome iš tėvų ar kitų žmonių. Paskiau kaltiname gyvenimą ir aplinkybes, kuriuose negalime pasiekti kažko daugiau. Faktas, kad be išsilavinimo yra pakankamai sudėtinga save parduoti, nebent mokame sukurti verslą, nors vieni gyvena nesąmoningais priroritetais, jog pinigai sugadina žmogu ir panašiai, gal greičiau žmogų gadina nesupratingumas ir stoka vertybių, kurios padeda ne tik išsaugoti turtą, bet ir teisingai paskirstyti. Kiek pastebime, kad daugelis jaunų žmonių važiuoja į užsienį, nes bijo prarasti savo laiką, metus, energija, tačiau daugumoje pilnavertiški neįsivertina rizikos faktorių, kada gyvendami savarankiškai negali sugrįžti ar tiesiog tėvai nepadeda, o nelauktos aplinkybės labiau tik atima patį laiką, todėl būtina rinktis ne tik teisingus sprendimus, bet ir aplinkybes, kuriuose mes norime augti ir tobulėti. Sakoma, kad sveikame prote ir sveika SIELA, bet apie kokia čia demagogika kalbama, kada patįs net sužybintu nesurasime fosforo, todėl trumpinkime ir transformuokime minti kitaip, kad sveikame prote atsiranda kitokie įpročiai, kurie daugiau padeda tinkamai orietuotis į  gyvenimo nesklandumus ir etapus, kuriuose mums būtina ne tik pasirūpinti mokslais, būtais, namais, darbais, verslais, bei šeima ir jos ateitimi, jog mūsų draudimas tuose etapuose suteiktų didesnes galimybes ir laisvę. Žinome, kokioje saugioje šalyje gyvename, kokia tvirta ekonomika ir kaip galime greitai susirasti darbą su išsilavinimu, neskaitant jog socialinys draudimas ir pensijos yra vienos stipriausių europoje. Mes gyvename galimybių šalyje, kur vieni kitus myli ir supranta. Toleruoja ir padeda. Gina ir užjaučia. Čia šalys, kurioje galima plėti savo svajones ir tip daugelis turėtume galvoti, kada faktiškai norime ir patįs keistis ir suteikti pasauliui gražesnių spalvų. Visi norime augti ir tobulėti, tačiau sunkiausia, kada suvokiame, kokioje realybėje atsiranda mūsė, kuri nemoka nei plaukti nei skęsti, todėl reikia žinoti, kaip galime nepasiduoti aplinkybėms, kurios nėra mums draugiškos ir lojalios. Reikia suprasti, kad kiekvienas esame savotiškai gobšus ir norintis daugiau žiūrėti į save. Tačiau, kada mūsų pastangos ir papildomas savęs atsidavimas sutvirtina mūsų padėti, tuomet labiau užsitikriname perspektyvą. Reikia visada ir visur mokintis ir stengtis atnaujinti savo ne tik supratimą, bet ir gebėjimą keisti ir modeliuoti sąlygas, kuriuose galima daugiau užsidirbti. Žinome, kad koučingo specialistai mus svarbiausi, kada norime gyvenime daugiau pasiekti.