Visi suprantame, kiek mums yra brangiausias prekinis ženklas, dėl kurio vieni investuojame laiką, energiją, pinigus. Problema, kad daugumoje nerandame atsvaros taško, kada norime pasiekti vadinkime taip, tiesiog potencialių klientus. Tačiau didžiausia dilema atsiranda dažniausiai ne produkte ar paslaugoje, o jos žinomume, nes kuo daugiau klientų sužino apie sukurtos vertės naudą ir kokybė, tai tuo didesnis kiekis klientų, kurie nori rinktis, tai kas patinkima bandos jausmui. Visi žinome, kad kiekybė dažniausiai nulemia kaina ir jos kokybė, bet sprendimai atsiranda klientų požiūryje ir santykiuose į galimybes. Jeigu internete vedamas forumas, kur skleidžiama neigiama informacija ar antireklama, tai yra pažeidimas ne tik prekinio ženklo, bet ir civilinio žmogaus, kuris gali naudotis žinomais vardais manipuliuodamas kitų sukurtomis vertėmis. Jeigu mes išduosime paslaptį, kokiais principais vadovaujasi juridinis asmuo ar privatus, viešas sektorius, tuomet pažeidžiame ne tik civilines žmogaus teises, bet privatumo garantijas ir saugumą, kam yra sukeliama neigiama įtaka. Daugelis vadinkime taip, kurie stengiasi paliesti kitų įmonių prototipus ir suprasti strategijas dažniausiai viešina informacija užsakovams, todėl dažnai nukenčia prekinis ženklas. Nes šiandiena rinkoje daugelis kovojame dėl populiarumo ir pripažinimo, kadangi kiekvienas norime ne tik pasijausti svarbiausiais ir labai reikalingais, bet mokančiais suteikti pelną įmonės strūkturai ir pridėtinei vertei. Faktas, kad dėl paviešintos informacijos įmonės vidaus dažniausiai nukenčia prekinis ženklas, nes kiekvienas įmonės vardas nori užkariauti rinkos plėtrą, kuri valdytų visumą. Problema, jog dažniausiai informacija išduoda privalumus ir trūkumus, kuriais kiti piknaudžiauja manipuliuodami ir valdydami klientų santykius ir ryšį. Dėka tokios reklamos daugelis įmonių nesugeba valdyti vairo, nes rinkoje esantis konkurentai stengiasi perimti klientus ir sugadinti prekinį vardą, jog galėtu iškilti ir įgauti rinkodaros ir marketingo pagreitį valdant klientus.Sunku, kada šiais laikais tiek vienos ir kitos krautuvės lieka už jūrų marių, nes konkurencija dažniausiai vienus paperka, o kitus parduoda valdant ir manipuliuojant rinkos plėtros klausymus. Tačiau, kokios problemos dažniausiai atsiranda dėl didesnės įtakos ir galios, tai pirmiausiai vidaus sandora, kuri pavaldi plėtrai rinkoje, nes nuo darbo jėgos mechanizmo priklauso ritmas ir dinamika, kuri padeda klientams priartėti arba atitolti. Jeigu kitoje jūros pusėje nėra patogaus kranto, tuomet klientas ieško kitos galimybės, todėl santykių procese svarbiausias uždavinys, tai kliento vizija, kaip mes aptarnaujame ir kokiomis priemonėmis paliekame klientą. Šiandiena visi manipuliuojame reklama, jog daugiau augintume kiekybę, bet ne pastovumą. Kokios problemos aplanko didmenynės prekybos agentus, kada vieni nori surasti klientus ir pasirašyti ilgailaikę sutartį, o kiti greičiau atlikti pardavimo darbą realizuojant reklamos idėjas, kurios skelbia palankias galimybes verslui? Sunku įvertinti klientų ilgalaikį požiūrį, kuris dažniausiai fiksuojamas, pagal esamus pusmečio ar metų rezultatus, todėl vidurkiai dažnai mumis klaidina, kada bendros sąmatos ir investicijos išsiskiria dėl kitų etapų, kada klientas dažniausiai renkasi ne vien rezultatą, bet lentynos vietą arčiausiai dėmesio centro. Todėl reklamos ir didmeninio verslo paketai verslui dažnai padeda augti arba būna išsiskiriantis savo didėjančia ar mažėjančia varžos palūkanų galia. Jeigu verslas mažmeninis, tai kam kviesti didelę auditoriją prekybai, kada sandėliuose yra vienetinės prekės. Suprantama, kad kiekvienas prekinis ženklas kovoja ne tik dėl auditorijos, bet dėl prestižo, tačiau kokiam tikslui reikia aukotis, jeigu mažasis verslas neatsiperka, kada reklamos kaina nėra tolygi verslo plėtros planui. Šiandiena kiekvienas turime strategijas, kaip išsaugoti ar kaip apsiginkluoti ir užpulti rinkos esamą priešą, kuris dažniausiai mumis dominuoja dėl savo išskirtinio brendo. Daugelis nesąmoningų žmonių stebi asmeninius kitų gyvenimus ir nagrinėja kavos tirštumą  įduodami informacija ar kažka, kad galėtu kažkam pasiseiliuoti, kitaip sakant parduoti save deklaruojant kažkokias vadinamas nerašytas paslaugas, kaip įmonėse dirbanti liaudis falširuoja darbą ne tiesiogiai protesduoma ir kenkdama prekinio ženklo patikimumui ir garantui. Todėl daugelis įmonių nesupranta, kodėl jų laivas nepasiekia kranto, kada vieni įgulos nariai prašo leidimo arba savivaliaudami užvaldo kryptį ties lobių paieškomis, nes atsiranda daug norinčių būti vadovais, kada nereikia, o atsiradus problemai dažniausiai lieka kalta silpniausia grandis. Išvada, jog prekinis ženklas svarbus ne tik reklamos pavaldumui, bet rinkos plėtrai, kada yra tikslingas apskaičiavimas, kuris ne atima laiko, energijos, pinigų, kadangi antireklamos, kurios kitaip lyginamos su paleistomis antimis dažniausiai stengiasi atmušti rinkos galimybes, todėl brendo saugumas atsiranda ne nuo reklamos , o nuo vidaus ir išrorės vertinimo, kuris padeda pagrįstai priimti sprendimus ir valdyti įmonės mechanizmo procesą. Ar mūsų laikrodžiai bus patikimi, kada parduosime iš rankų į rankas ar tiesiog įpakuosime su garantija? Visi suprantame, kad be reklamos nėra marketingo ir galimybės pritraukti didesnius klientus, tad tiek vienas ir kitas formatas, kuris prilygsta su audio reklama dažniausiai padeda integruotis į rinką.