Visi ieškome racionalaus sprendimo, kada norime įsigyti prekę ar paslaugą, bet dažnai mumis įtakoja prekės vertybės, kurios daugiau išryškina pačią pridėtinę vertę. O kada dažniausiai sutinkame reklamas, tuomet sudėtingiausia kontroliuoti savo elgesį, nes jos paliečia mūsų psichologiją, kitaip trukūmus ar tiesiog patį poreikį. Ieškant sprendimų poreikyje dažnai atrandame daugybę pasiūlymų ir rekomendacijų, bet lengviau priimti patį sprendimą, kada esame įsitikine savo pasirinkimais, kurie mūsų nenuvils. Komercinėje reklamoje dažnai sutinkame sprendimus, kurie padeda mums išspręsti iškylančias problemas, bet pasirinkimus dažniausiai sutinkame per faktų ir argumentų valdymą prieštaravime, kurie teigia ir įrodo savo sukurtos vertės naudą ir atlieka mūsų poreikio problemos sprendimą.

Nėra reklamos, kuri ne būtų patraukli ar simpatiška, tačiau kiekvienos pateiktos reklamos sudėtis yra skirtingai veikianti mūsų pačių santykį. Blogiausia, kad dalis reklamų publikuoja ne estetišką vaizdą, kuriame mintis užslopina reklamos tikslą, todėl išlaikoma  kultūra daugiau suteikia galimybių pasirinkimui, nei mūsų atsitraukimui nuo prekės ar paslaugos. Visi žinome ir suprantame, jog reklamos daro pokyčius mūsų elgesyje, kadangi reklamos vadinamieji kadrai užsifiksuoja mūsų pasąmonėje, kurioje užsilikęs kadras poreikio sprendime įtakoja veiksmus. Nei vienas klientas nėra norintis priimti greitus sprendimo būdus, tačiau mokant reklamą sudaryti ir sukurti iki aukščiausio ir profesionaliausio pateikimo galima laimėti patį palankiausią dėmesį. Faktas, kad tarp reklamų dažnai atsiranda konkurencija, bet reikia pastebėti, kad visos reklamos pateikiamos skirtingu laiku, pagal savo klientų kategorija. Dažnai esame įtakojami sukelto vadinamo epetito, nes tuomet lengviau atlikti pardavimą reklamos kūrėjams.  Nei vienas mūsų nenorime priimti tokius sprendimus, kurie būtų nepanašus mūsų poreikiui. Todėl svarbiausia žinoti, kada norime savo paslaugą ar produktą pateikti, kad poreikiui tikslingas sprendimo pateikimas suteikia didesnę tikimybę. Kiekvienas mūsų turime poreikyje trūkumus, kada reklama suranda mūsų vadinamus emocinius trūkumus, tuomet sunkiausia kontroliuoti elgesį, nes mes tampame reklamos dalimi. Mes dažniausiai užfikuosuojame vakarykštės dienos įvykius, kurie stipriausiai išlieka ir dar būna labiau pavaldūs mūsų emociniam gyvenimui, todėl stipriausios reklamos darydamos įtaką tikslingais laikais sukuria mūsų psichologinį scenarijų.

Daugelis reklamų įtakoja mūsų gyvenimus, kadangi stengiasi parduoti savo paslaugą ar produktą, tačiau nevisada pilnavertiškai suteikę naudą vertėje ir todėl nukenčia mūsų pasirinkimas dėl turinio ir dėl netikslingos infomacijos, kuri stokajama dažniausiai dėl laiko. Visi žinome, kad reklamos dažniausiai ne tik nori pasakyti ar pranešti, bet daugiau padėti laimėti vadinamu vin vin metodu, kada abi pusės lieka patenkintos. Bet dėl reklamos neišmanymo nukenčia kliento laikas ir reklamos kūrėjo investuotas laikas. Dažnai reklamos kalba ir stengiasi parodyti, tai kas geriausia, nes jos atlieka mums pasirinkimų ir sprendimų išaiškinimą, kada pirmiausiai patįs suvokiame, kad reikia savo pasirinkti. Mums audio reklama padeda pasiekti ne tik kliento poreikių sprendimą, bet ir perspektyvą.