Visi norime suprasti, kodėl daugelis reklamų moka įtakoti mūsų gyvenimą? Turbūt pastebėjome, kad ypročiai, kaip ir pačios reklamos dažniausiai būna kažkuo panašios, nes reklama vienaip ar kitaip skatina didesnį dėmesį ir fokusuoja mūsų pasirinkimus. Mes privalome tikėti, kad reklama mums padeda ne tik keistis, bet ir tobulėti, kurios dėka galime augti ir mylėti savo pasirinkimus keičiančius žmonių gyvenimus. Reklama, kaip muzika, kuri padeda vieniems šokti ir išpildyti pagrindinius poreikius ar tiesiog pajausti tam tikras svarbias detales mūsų gyvenime. Turbūt, kad daugelis pastebėjome, kaip galima pakeisti ir įtakoti klientų požiūrį, kuris priklausomas nuo įsitikinimų ir nuomonės. Mes turėdami produktą ar paslaugą dažniausiai stengiamės reklamoje sukurti teigiamas mintis, kurios suformuotų nuomonę, kuri padėtu ir skatintu motyvuotai rinktis ir atlikti sprendimus. Visi ieškome strategijos, kaip protingiau ir apsukriau motyvuoti klientus, nors suvokiame, jog spaudimas dažniausiai nesuteikia teigiamo atsakymo, bet momentai, kad galima daugiau surasti motyvų dažnai padeda klientus rinktis. Kiekiena reklama privalo didinti norą, jog klientai darytų sprendimą, bet noro įkvėpimas dažniausiai atsiranda nuo formuojamo požiūrio ir santykio. Reikia pripažinti, kad kiekvienas klientas savotiškai pajaučią baimę, kuri parodo kompetencijos žinias tarp trūkumų ir privalumų, bet nei vienas klientas nenori būti ne teisus, todėl faktas, kada savivertės jausmas atrandamas tarp produkto ir paslaugos, tuomet lengviau formuoti pasiūlą rinkodaroje. Dauguma mūsų norime, kad produktas ar paslaugą būtų reklamoje teisingai pateikiama, bet šiam procesui kartai reikia nemažai laiko, kad galėtume ne tik išauginti klientų auditorijas, bet ir reklamos sprendimus, kurie padėtu atnešti didesnius rezultatus. Vienos reklamos daugiau padeda aktyvinti klientų sprendimus, o kitos daugiau apsunkina ir nesuteikia galimybės teisingai pasirinkti, tai kas svarbiausia, kada norime atlikti pardavimus. Visi tikriausiai suprantame, kad norint parduoti reikia laiko ir sumanumo, bet didesni pardavimai dažniausiai įvyksta, kada patįs stengiamės suprasti rinkodaros esmę. Juk žinome, kad tiek produktai ir paslaugos dažniausiai imponuoja, kada pastebime įrodantį pagrįstumą vertės naudoje.Daugelis mūsų ieškome ne tik kainos, bet vertės, kuri atsispindėtu savo pasiūlymuose. Dažnai žinome, kad norint parduoti reikia ne tik mokėti reprezentuoti ar pagrįsti absoliučiai tiesą, bet išvardinti, bent tris pagrindinius optimaliausius pasiūlymo naudingumo taškus, kurie daugiau padėtų imponuoti patį klientą. Dažnai sutinkame klientus, kurie dažniausiai užduoda klausymą, kodėl mes turime rinktis šitą ar kitą prekę, kai esame suinteresuoti akcijomis, nuolaidomis, bet ne vien kažkokiais privalūmais, kurie padėtu mums labiau pasiekti didesnę galimybę rinktis. Visi turbūt, kad suprantame, jog produktas ar paslauga dažniausiai sėkminga tampa, kada klientas patiki mūsų sukurtos vertės pasiūlymais. Nėra klientų, kurie neabejotu, nes dauguma klientų dažniausiai pergyvana tik dėl kainos ir kokybės, o vėliau reaguoja į charakteristiką. Daug paslaugų ir produktų dažniausiai būna užslėpti, nes rinkoje dominuojantis pasiūlymai dažniausiai užima vietą, nors dažnai pasitaiko, jog klientas nori matyti ne tik patį brangiausią ar pigiausią produktą ar paslaugą, bet tokį variantą, kuris atitiktų pagrindinius poreikius. Įsivaizduokime, kad ateiname į parduotuvę ir ieškome kažko artimo, o ten mums pasiūlymai visiškai nėra artimi ir gražus, kada kažkur užslėpti keturi vienetai skalbimo mašinų ar kokių kitų paslaugų, neskaitant produktų, todėl svarbiausia mokėti išrinkti kliento kategorija, kurios poreikyje būtų didesnis deficitas, kada norime sukurti matomesnę ne tik kainą, bet ir pasiūlymą. Daug paslaugų ir produktų dažnai užsiboksuoja, nes neturi tam tikro įrankio, kuris padėtų pasiekti klientus. Juk žinome, kad įrankis dažniausiai tarp paslaugos ir produktų yra reklama, kuri arba sudomina ir pati save parduoda arba tiesiog laukia kitų klientų. Reklamoje dažnai pastebime privalūmus ir trūkumus, kurie mums artimi arba gretimi būsimiems poreikiams, tačiau vertinga kaina ar imponuojantis veiksniai, kurie sudėlioja mūsų klientų pasirinkimus ir motyvus daugiausiai atneša perspektyvos. Žinome, kad be audio reklama dažnai būtų nulinė.