Greitas anglų kalbos mokymasis

Anglų kalbos mokymąsis jau senokai įtrauktas į mokyklų mokymosi programas, tačiau suaugusieji ne visi spėjo į tą traukinį. Dauguma jų draugavo su rusų kalba, o ne su anglų kalba. Šiai kartai dabartiniais laikais anglų kalba taip pat reikalinga, todėl yra anglų kalbos kursai suaugusiems. Greitas anglų kalbos mokymąsis ypatingai domina tuos, kas nori minimalių šios užsienio kalbos žinių. Todėl populiarus anglų kalbos mokymasis yra perkant turisto žodynėlius, mokančius susikalbėti pagrindinėmis frazėmis, kurių gali prireikti keliaujant. Taip pat perkami įvairiausi CD su kalbos pamokėlėmis, esą tai greitas anglų kalbos mokymąsis. Dar ieškoma visokiausių testų, kuriuos būtų galima spręsti internete. Viską apibendrinus galima pasakyti, kad dalis nori kalbos mokytis savarankiškai. Tik ar visada tai duoda gerų rezultatų? Čia jau priklauso nuo to, koks didelis ar mažas yra žinių apetitas.

Iš principo anglų kalbos mokymasis yra prieinamas visiems, bet ne visi pasiekia tą patį kalbos mokėjimo lygį ir tai lemia tam tikri faktoriai:

  • Koks didelis noras yra išmokti kalbo;
  • Ar noro dydis sutampa su įdedamomis pastangomis;
  • Gabumai kalboms;
  • Savarankiškas anglų kalbos mokymasis ar su korepetitoriumi, mokytoju, dėstytoju;
  • Ar didelę motyvaciją turi besimokantis asmuo;
  • Kokios mokymosi priemonės naudojamos;
  • Kokį laiko tarpą mokomąsi;
  • Kas kiek laiko vyksta pamokos / paskaitos ir t. t.

Kaip matote, aplinkybės daro didelę įtaką. O ypatingai norime pabrėžti tai, kad didelį darbą nuveikia motyvacija. Smarkiai motyvuotas žmogus net nekreips dėmesio į tai, ar jį palaiko artimieji dėl to, kad šis nusprendė, jog jam reikalingas anglų kalbos mokymasis. Jei jis tikrai žino, kad jam reikalingas anglų kalbos mokymąsis ir žino, kad tas uždavinys jam pasiekiamas, tai jis to pasieks, net jei tai lydės juokas ir pašaipos. Maža to, kartais kitų žmonių ne visai draugiškas juokas turimą motyvąciją užsibrėžtą tikslą padeda pasiekti netgi greičiau. Taip kad nereikia nusiminti, jei ne visi morališkai palaiko. Anglų kalbos mokymasis iš tiesų įmanomas ir savarankiškai ir ne tik mėgėjiškas, bet ir gerus rezultatus duodantis. Kaip jau minėjome, labai svarbu tai, kiek pastangų įdeda mokinys, ar tinkamas priemones mokymuisi naudoja mokinys. Tačiau reikia pripažinti ir tai, kad ne visiems pavyksta mokytis be mokytojo. Tada labai praverčia užsienio kalbų kursai suaugusiems. Vėlyvas anglų kalbos mokymasis gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Išmokęs naujos kalbos žmogus jaučiasi ne tik pasiekęs savo tikslą, bet gavęs net daugiau nei tikėjosi. Išmokus kažko, ko anksčiau nemokėjai ir galvojai, kad gal pritrūks valios, pajauti, kad pasikeitė požiūris į save, kad savivertė padidėjo. Tai – nuostabus jausmas ir anglų kalbos mokymąsis, kai jis būna baigtas, taip pat gali suteikti tą jausmą. Tereikia suprasti seną gerą tiesą: mokslo šaknys karčios, bet vaisiai – saldūs. Tai kartojame savo vaikams, kai jiems sunku mokykloje, bet metas ir patiems pasisemti žinių taikant šią mintį. Parodykite vaikams pavyzdį. Išmokite to, kas jums nelabai patinka. Gal vaikas nenori mokytis matematikos, o jūs – anglų kalbos. Susitarkite, kad jei jūs išlaikysite anglų kalbos kursus, jis mokslo metus turės baigti iš matematikos turėdamas ne mažiau 8 dešimtbalėje sistemoje. Sukirskite rankomis ir sutarkite abu laikytis susitarimo. Taip abu gausite naudos, nes ko išmoksi, to ant pečių nenešiosi. Anglų kalbos mokymasis jums tikrai bus į naudą, o jei tai dar ir jūsų vaikui padės, valio!