Denginių laikančiosios konstrukcijos su gegninėmis santvaromis, taip pat vamzdinės struktūrinės konstrukcijos ir erdvinės spragotos konstrukcijos naudo­jamos vienanaviams ir daugianaviams pastatams. Rėminės dėžinio skerspjūvio konstrukcijos skirtos vienanaviams pastatams. Stogo dangą visais atvejais laiko cinkuoto plieno profiliuotas paklotas, kurio bangos yra 60 ir 80 mm aukščio, 0,8.. .1 mm storio.

         Pogegninės santvaros ir denginio ryšiai gaminami iš plonasienių suvirintų elektra vamzdžių. 6 m tarpatramio ilginiai — ištisinio skerspjūvio, 12 m — spra­gėti.Langų rėmai daromi iš plieninių profilių ir aliuminio lydinių.Laikančioji struktūrinė „Berlyno” tipo konstrukcija komplektuojama iš karš­tai valcuotų vamzdžių strypų. Mazguose jie sutvirtinami lėkštinėmis veržlėmis, kurios suveržiamos labai stipriais varžtais.

        Denginio laikančioji „Kislovodsko” tipo konstrukcija — tai erdvinė spragota sistema (struktūrinė plokštė), kurios segmentai yra 3X3 m. Ji surenkama iš maz­go elementų ir strypų, padarytų iš virintų elektra arba karštai valcuotų vamzdžių, kurių galuose privirintos įvorės; j įvorių skyles įmontuoti labai stiprūs varžtai. Struktūrinė konstrukcija (struktūra) surenkama įsukant varžtus į mazgo ele­mentus. Denginiai montuojami iš surinktų ant žemės blokų 30X30 ir 36×36 m. Blokai remiami ant keturių kolonų, sudarančių atitinkamai 18×18 ir 24×24 m tinklą. Kolonos iš plieninių vamzdžių yra 325×530 mm matmenų, jų sienelės storis — 8. . .12 mm.

                Laikančioji „Plauen” tipo konstrukcija — tai dėžinio skerspjūvio rėmai, su­daryti iš dviejų plieninių lovių, suvirintų su dviem metaliniais banguotais lakš­tais. Rygelis sujungiamas su kolona labai stipriais varžtais per flanšus. Tokius denginius gali turėti vienanaviai pastatai. Jų aukštis per visą navos ilgį neturi kisti. Pastato patalpos apšviečiamos per langus.

Be minėtų lengvųjų konstrukcijų, naudojamos „LIHHHCK” tipo metalo konstrukci­jos – klostės, surinktos iš valcuotų kampuočių nuopjovų.Pramoninių pastatų, pastatytų iš lengvų metalinių laikančiųjų konstrukcijų, išorinės sienos daromos iš kabamųjų trisluoksnių plokščių  su profi­liuotų plieninių arba aliumininių bent 0,8 mm storio lakštų apkalu. Plokščių termoizoliacijai vartojamas putų poliuretanas. Pagal skerspjūvio išilginių briaunų kontūrą plokštės skirstomos į tipus (TOCT 23486—79): 1-plokštės su skir­tingomis išilginėmis briaunomis, kurių viena turi išėmą, kita — iškyšą; briaunos pagal plokštės storį simetriškos ir jungiamos įlaidu; 2  plokštės, kurių briaunos vienodos su kumštelių tipo iškyšomis; tokių plokščių sandūra uždengiama spy­ruokliniu antplyšiu įdėklu; 3 – plokštės, kurių išilginės briaunos skirtingos: vie­na su išėma, kita su iškyša; briaunos pagal plokštės storį nesimetriškos, jun­giamos įlaidu. Plokščių markės raidinis indeksas apibūdina plokštės apdailos medžiagą (C – plienas), po indekso einantys skaičiai rodo plokštės storį (d) mi­limetrais, skaičius po brūkšnio — plokštės tipą pagal šoninių briaunų formą; po nuožulnaus brūkšnio nurodyti plokštės matmenys metrais.Plokštės tiekiamos kartu su komplektiniais gaminiais .

             Tvirtinamieji ir suveržiamieji varžtai, įsisriegiantys sraigtai ir kiti smulkūs metaliniai gaminiai, vėjalentės (metizai) tiekiami kartu su veržlėmis, poveržlėmis, sankabo­mis, plokštelėmis, dangteliais ir kitomis detalėmis pagal brėžinius, kuriuos pa­tvirtino TSRS Ministrų Tarybos valstybinis statybos reikalų komitetas.

          Elementai iš aliuminio lydinių – langai, balkonų durys, vitražai, vitrinos – skirti karkasinėms rėminėms gyvenamųjų, visuomeninių ir gamybinių pastatų sienų atitvaroms. Atsižvelgiant į Valstybinį standartą (TOCT 21519—76), jie skirstomi pagal paskirtį (gyvenamiesiems, visuomeniniams ir gamybiniams pastatams), pagal karkaso konstrukciją (viengubi ir viengubi iš kombinuotų pro­filių, suporinti ir atskiri), pagal rėmtarpių, užpildančių karkasą, tipą ir pagal gamyklinį baigtumą.